Özel Atagöz Tıp Merkezi
 1. Türkçe
İletişim
Özel Atagöz Tıp Merkezi

Kişisel Verilerin Korunması

GENEL AYDINLATMA METNİ

Sağlık hizmetleri konularında çalışmaları olan ATAGÖZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.ATAGÖZ TIP MERKEZİ”) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir.

Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca İzmir Ticaret Odasında 114974 Sicil numarasıyla kayıtlı “Çınarlı Mahallesi Fatih Caddesi No : 32 Konak – İzmir” adresinde mukim ATAGÖZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. Veri Sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Sağlık hizmetleri konularında çalışmaları olan ATAGÖZ TIP MERKEZİ, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır.

Bu anlamda kişisel verileriniz ATAGÖZ TIP MERKEZİ tarafından;

 • Hasta kayıt sürecinin gerçekleştirilmesi
 • SGK dan fark ücreti talep etmeyeceğine dair taahhüt alınması için
 • Faturalandırma
 • Hasta tanıma
 • Fiziksel mekân güvenliği
 • Muayene öncesi hazırlık
 • Muayene sonrası işlemler
 • Ameliyatın gerçekleştirilmesi
 • Mali verileri işlemek
 • Laboratuvar hizmet bildirimi
 • Satın alım

gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak; talep edilmesi halinde Resmi Kurum ve Kuruluşlara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; ATAGÖZ TIP MERKEZİ tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda;

 • TCKN,
 • Anne-Baba bilgileri,
 • İletişim Bilgileri,
 • Doğum yeri ve tarihi bilgileri,
 • Hangi doktora muayene olacağı,
 • Hastanın doktordan aldığı ilaç ve istirahat, okul raporları,
 • Hastalık bilgileri,
 • Görüntü kaydı,
 • Avuç içi bilgisi,
 • Ameliyat bilgileri,

Gibi kişisel verileriniz KVK Kanunu madde 5-2/a-ç-e-f ve 6-3 bentlerine dayanarak işlenmektedir.

İLGİLİ KİŞİLERİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman ATAGÖZ TIP MERKEZİ’ne başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak ATAGÖZ TIP MERKEZİ’ne iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

 1. www.atagoz.com.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Çınarlı Mahallesi Fatih Caddesi No : 32 Konak – İzmir” adresine iletilmesi,
 2. www.atagoz.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun atagoz@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

Yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ATAGÖZ TIP MERKEZİ tarafından reddedilecektir.

ATAGÖZ TIP MERKEZİ’nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

ATAGÖZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

İletişim ve Bilgi Formu
Göz Hastalıkları ve Kulak Burun Boğaz ile ilgili soru ve danışma formu.

* Tüm form alanlarını lütfen eksiksiz doldurunuz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Kurumsal Kurumsalİletişim İletişim Whatsapp
KurumsalÖzel Atagöz Tıp Merkezi
+90232 435 3535
+90232 446 1516
+90555 860 8215
Web sitemizin kalitesini artırmak ve istatistikler oluşturmak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Kapat