Gözün ön kısmını oluşturan saydam tabakanın (kornea) öne doğru büyümesi ve incelmesi ile her iki gözü birden etkileyen, sürekli ilerleyen bir hastalıktır. Halk arasında Kornea sivrileşmesi olarak da bilinir. Hastalığın erken dönemlerinde özel sert kontakt lensler tedavi yöntemi kullanılabilir. Ancak kontakt lensler hastalığın ilerlemesini durdurmaz. Bu lensler kornea merkezinin şişliğini yani astigmatı düzeltir ve net görüş sağlayarak görmeyi arttırılabilir. Ancak, hastalık ilerledikçe bunlar da yetersiz kalır ve görme giderek azalır. Bir başka alternatif tedavi Intra Korneal Ring (INTACS) yani kornea tabakası içine bir halka yerleştirmek şeklindedir. Hastalığın ilerlemesi bu yöntemle kısmen önleyici olabilir. Başka bir alternatif tedavi kornea nakli ameliyatıdır. Kornea nakli ameliyatı, kornea bağışlarının yetersiz aynı zamanda pahalı olması ve üstelik vücudun % 15–20 oranında dokuyu reddetme olasılığı olması nedeniyle son aşamada tercih edilen bir tedavidir. Ancak son yıllarda etkinliği kabul gören ve hastanemizde uygulanan bir tedavi olan; Corneal Cross Linking uygulamasıyla hastalığın ilerlemesi durdurulabilmektedir.

en_US